• Адрес: София 1849, кв. „Кремиковци“ ул. „Св. Георги Победоносец“ 1А

Рециклираща техника и инсталации

Изцяло подчинени на основната цел за затваряне на пълния безотпаден цикъл при извършваните дейности са и необходимите съоръжения и техника от най-висок клас. Те са напълно съобразени с екологичните норми и изисквания. Дружеството е единствено в България, което разполага с технически и технологични средства за третиране на такава широка гама от отпадъци и тяхното повторно оползотворяване. На практика, след пускане в експлоатация на всички започнати проекти и на вече работещите инсталации, ще се постигне ефектът на нулево замърсяване на околната среда.

шредерна инсталация на екометал

Шредерна инсталация за преработка на излезли от употреба автомобили

„Екометал Инженеринг” ЕООД въведе първата в страната шредерна инсталация за раздробяване на метални отпадъци, производство на италианската фирма Bonfignlioli с капацитет 6 т/час, която в последствие бе заменена от най-модерната в Източна Европа шредерна инсталация за преработка на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и отпадъци от МПС. Новата инсталация е произведена от немската фирма Metso Lindemann. Капацитетът й е 40 т/час.

Съоръжението използва високо ефективна сепарираща технология. Подаден в инсталацията, автомобилът преминава през 20 нива на преработка. В процеса на шредиране металният скрап се смила до парчета с големина 5 – 10 см и се отделят черните от цветните метали. Полученият материал – шредиран метален скрап, представлява краен продукт – ценна суровина за металургичните заводи.

рециклираща техника на екометал 1
рециклираща техника на екометал 2
рециклираща техника на екометал 3

„Екометал Инженеринг” ЕООД първа въведе системата за заплащане на старите автомобили и взимането им от място. До момента компанията е преработила 110 000 автомобила.

балиране с преса от екометал

1. Балиране с преса.

нарязване с индустриална ножица на балите

2. Нарязване с индустриална ножица на балите до парчета с размери 30-35 см.

шредиране на металите от екометал

3. Шредиране (смилане на металния скрап до парчета с размери 5 - 10 см) и сепариране на черните от цветни метали. Полученият материал представлява краен продукт - суровина за металургичните заводи.

Преработка на шлака

„Екометал Инженеринг” ЕООД е собственик на над 20 000 000 т шлака, натрупани в хранилищата на Металургичен комбинат “Кремиковци”, които се преработват чрез специална мелница за третиране на шлака от доменно и стоманодобивно производство.

Шлаките се преработват до достигане на пречистени суровини: метален възврат и инертни материали (обезжелезена и фракционирана шлака).

рециклираща техника на екометал 16
рециклираща техника на екометал 17
рециклираща техника на екометал 18

Фирмата разполага и с брикетьорка, която преработва ситната фракция на добитото желязо до получаването на брикети.

Освен физическото премахване на натрупаната шлака, фирмата предвижда терените да бъдат рекултивирани и озеленени.

 • Какво ви дава затвореният процес на работа?

  Според нашата политика, най-добрият метод за работа на една фирма, независимо от нейната дейност и бранша, в който се развива, е затвореният цикъл на работа. Това дава два основни плюса в цялостната дейност на предприятието.

  Първото е свързано изцяло с това, че върху работата се налага особен контрол, който е доста по-стриктен в сравнение със ситуация, в която имаме и външни фирми.

  Второто преимущество на затворения цикъл на работа е свързан с поевтиняването на услугата за клиента заради намалените разходи.

 • Коя е най-голямата ни гордост до момента?

  Нещата, с които със сигурност имаме правото да се гордеем, са изключително много. Едно от тях, обаче безспорно изпъква и то е шредерната инсталация, която въведохме като иновация в България.

  Няма спор – раздробяването на всички метални отпадъци, излезли от автомобили за скрап, спомага за по-нататъшното им балиране посредством модерната ни преса. Заради добрата ни механизация, цялостният процес отнема много по-малко време.

 • Преработваме ли шлака и ако да, как?

  Ако трябва да продължим казаното до момента, модерното съоръжение за преработка на шлака използва високоефективна технология за сепариране. В нея автомобилът преминава близо 20 различни нива на преработка.

  Като краен продукт получаваме шредиран метален скрап, който е изключително ценен материал за работата на металургичните заводи. Това, освен иноватори на цял един сектор, ни превръща и в едни доста ефективни негови представители.

 • Покриваме ли изискванията за опазване на околната среда?

  Да, разбира се! Когато една фирма работи в сектор, в който има толкова сериозен, промишлен труд, свързан с огромни потенциални вреди върху природата, то няма никакъв сценарий, при който се пропускат тежките проверки от компетентните комисии и институции.

  Нашият труд е благороден, но трябва да се внимава с онова, което може, но не трябва да се обърква.

  Въпреки всички рискове, „Екометал Инженеринг“ минава всяка една проверка, на която е подложен и това е достатъчно доказателство, че сме добри в опазването на красивата ни природа.

 • Защо да се доверите точно на EcoMetal.bg?

  Достъпни цени, благороден труд в името на обществото, както и стриктно спазване на всички изисквания за щадене на природата и околната среда.

  Нашата работа е обвързана със сериозни рискове и възможни забавяния на сроковете, но поради чувството ни за коректност към клиента, ние винаги даваме всичко от себе си, за да не допускаме подобни случаи.