• Адрес: София 1849, кв. „Кремиковци“ ул. „Св. Георги Победоносец“ 1А

Черни и цветни метали и сплавите им

Основната дейност на „Екометал Инженеринг” ЕООД е търговията с черни и цветни метали, както и изкупуването на стари коли за скрап.

Фирмата е изградила затворен цикъл на обработка на металните отпадъци.

Компанията е изградила ефективна мрежа от бази и изкупвателни пунктове в цяла България и разполага със собствен транспорт и железопътна инфраструктура за бързо и ефективно превозване на събраните отпадъчни материали.

метали от екометал
черни и цветни метали от екометал

Фирмата предлага богата гама от ламарина, плътни отпадъци, тел и мрежи, стружки, а също и цветни метали и сплави – алуминий, мед, месинг, бронз, олово, никел и др.

Преработените материали намират широко приложение в дейността на всеки един металургичен комбинат,а именно за производство на сляби, рулони, ламарина и други крайни продукти.

Шредиран метален скрап

Полученият материал след преработката на излезли от употреба автомобили и на метални отпадъци представлява ценна суровина за металургичните заводи.

Шредиран метален скрап от екометал
Шредиран метален скрап

Метален възврат

„Екометал Инженеринг” ЕООД е собственик на над 20 000 000 т шлака, която обработва чрез завода си за третиране на шлака от доменно и стоманодобивно производство.

Извлечените фракции метален възврат се вкарват като суровина повторно в стоманодобивното производство.

Метален възврат 0 до 3 мм

Метален възврат 0 до 3 мм

Метален възврат 20 до 80 мм

Метален възврат 20 до 80 мм

Метален възврат 3 до 7 мм

Метален възврат 3 до 7 мм

Промит метален възврат

Промит метален възврат

Метален възврат 7 до 20 мм

Метален възврат 7 до 20 мм

 • Коя е основната дейност на "Екометал Инженеринг"?

  Нашата основна дейност, с която успяваме да се развиваме от ден първи чак до днес, е свързана с преработката на цветни и черни метали.

  От всичко, което бихме могли да споменем за нашата дейност, това, което има най-голяма тежест в репутацията ни, е свързано със затворения ни цикъл на действие.

  В хода на годините ни развитие и постоянен стремеж към съвършенство, сме си доказали, че най-голяма ефективност можем да постигнем само и единствено чрез затворения цикъл на работа. Този модел ни позволява установяване на най-висока степен на контрол на процесите.

 • Защо считаме, че сме добри в това, което правим?

  Може и да не изглежда така, но бъдете сигурни в това, че нашата работа е многоаспектна. Ние се опитваме да сме максимално бързи и ефективни в дейностите, които извършваме, но трябва едновременно с това да опазваме околната среда максимално много.

  Ето защо е важно да можем да бъдем едновременно и най-силните, и най-грижовните – две качества, които обикновено трудно стоят на едно и също място. Тъй като ние успяваме да съчетаем тези две характеристики, считаме, че имаме известно превъзходство пред конкуренцията.

 • Как успяваме да опазваме околната среда?

  Това, което успяваме да направим в името на един по-чист свят, е да изчистваме вредните отпадъци без те да излизат извън прага на фирмата. Този контрол, който се установява над всеки един продукт, напускащ нашите граници, ни прави изключително ефективни по отношение на намаляване на вредите върху природата и околната среда като цяло.

 • Кой закон ни дава право да изпълнявате такъв тип дейност?

  В Закона за опазване на околната среда са записани основните мерки, които трябва да бъдат спазвани от всеки, който развива нашия тип дейност на територията на България.

  Това, че ние се отнасяме с огромно уважение към законодателството и по-специално към споменатия в началото, ни дава правото да смятаме, че сме достатъчно достойни, за да развиваме такъв тип дейност в красивата ни страна.

 • Защо да се доверим на EcoMetal.bg?

  Всичко изброено до момента може би е прекалено много информация, която изглежда разпиляно и оставя куп неясноти у вас. Обединяващият фактор между всеки един отговор на ваши въпроси, е ниската цена.

  Ние предлагаме изключително достъпни цени за всеки един вид дейност и услуга, която предоставяме на своите клиенти. Именно това ни прави подходящ за вас избор!