• Адрес: София 1849, кв. „Кремиковци“ ул. „Св. Георги Победоносец“ 1А

Други суровини

Пластмаси

„Екометал Инженеринг“ ЕООД предлага различни видове третирани и нетретирани пластмаси, получени като крайни продукти от инсталациите при преработка на автомобили за скрап.
преработка на пластмаса от екометал
третирани и нетретирани пластмаси
пластмасови суровини от екометал