• Адрес: София 1849, кв. „Кремиковци“ ул. „Св. Георги Победоносец“ 1А

Ще спасят ли синтетичните горива двигателите с вътрешно горене