• Адрес: София 1849, кв. „Кремиковци“ ул. „Св. Георги Победоносец“ 1А

Екологичните проблеми, съпътстващи добивната промишленост