Железопътен транспорт

Услуги по ж.п. транспорт:

  • маневра от гара Кремиковци до индустриален клон /подаване-изваждане на вагони/
  • допълнителна маневра в индустриален клон
  • мерене на електронен кантар /пълно-празно/
  • повторно мерене
  • информация за предаването и приемането на вагоните
  • площадки за товаро-разтоварна дейност
  • охрана на товари

Железопътният клон на фирма „Екометал Инженеринг” ЕООД се намира северно от гара Кремиковци свързващ се с ж.п. коловози от страна на гара Световрачане.

Дружеството разполага с три броя собствени маневрени дизелови локомотиви с които извършва маневрена дейност от гара Кремиковци към площадките за натоварване и разтоварване на вагоните по модела „врата до врата”.

На територията на индустриалния ж.п. клон се намират три броя собствени товарни гари:

гара Екометал

с приемно-предавателна площадка/ППП/, състояща се от четири свързани коловози с обща дължина 1433 метра железен път. На първи коловоз се намира 160 тонен електронен ж.п. кантар с дължина 21 метра. На същия коловоз се намират два броя 20 тонни стационарни автокранове за разтоварване на вагоните. Разполагаме и с глух коловоз с дължина 200 метра, на който се намира площадка /рампа/ с възможност за механизирано разтоварване на палетизирани товари.

гара Прокат

има два броя коловози с дължина 705 метра

гара Руднична

с два броя коловози с дължина 1000 метра. На тази гара на първи коловоз се намира 160 тонен електронен ж.п. кантар с дължина 21 метра.
На същият коловоз се намира площадка /рампа/ за механизирано разтоварване и натоварване на вагоните.


Товарните гари са свързани помежду си с текущ железен път с дължина седем километра.
Механизираната обработка на товарите се състои в използването на комбиниран транспорт от вагон на камион и обратно.
Индустриалният ж.п. клон е отворен за всички спедитори, ж.п. оператори и фирми желаещи да осъществяват дейност, свързана с ж.п. транспорт.
Цените за извършената дейност са диференцирани съгласно ЕТПТ на БДЖ на базата на реализирани количества товари.

Поради благоприятното си географско местонахождение в близост до основните републикански магистрали и връзките с европейските коридори, създава предпоставка и възможност за използване на комбиниран транспорт в транспортната верига.