Обслужване на автосервизи

„Екометал Инженеринг” предлага пълно екологично обслужване на автосервизи и автоморги. В услугата се включват: изграждане на функционална система за събиране на всички небитови отпадъци, генерирани от сервизна дейност; тяхното извозване; третиране, обезвреждане, преработка; и изкупуване на видовете отпадъци, имащи пазарна стойност.

„Екометал Инженеринг” ИЗКУПУВА и приема за преработка:

  • отработени масла
  • маслени и въздушни филтри
  • излезли от употреба гуми
  • автомобилни брони и пластмаси
  • акумулатори
  • автомобилни стъкла
  • хартия
  • черни и цветни метали

„Екометал Инженеринг” осигурява собствен безплатен транспорт. При необходимост предоставя съдове за събиране, съобразени с екологичните норми, спецификата на отпадъка и свободните площи за поставянето им.

За актуални цени и въпроси, моля свържете се с изкупвателния ни пункт:

Виваком:
0878 817 777

Фирмата приема и други отпадъци. За да получите повече информация и индивидуална оферта според вашите нужди, моля изпратете запитването си на cars@ecometal.bg.