За нас

„Екометал Инженеринг” ЕООД е създадена през 2002 г. с основна дейност – търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Оттогава компанията непрекъснато развива и разширява екологичните си дейности.

Екометал Инженеринг ЕООД е единствената фирма в Европа, където на едно място са събрани толкова рециклиращи съоръжения. На практика, след пускане в експлоатация на всички започнати проекти и на вече работещите инсталации, ще се постигне ефектът на нулево замърсяване на околната среда.

Всички съоръжения и рециклираща техника са от най-висок клас и напълно съобразени с екологичните норми.

„Екометал Инженеринг” ЕООД притежава най-модерната в Източна Европа шредерна инсталация за преработка на излезли от употреба автомобили и метални отпадъци, производство на немската фирма Metso Lindemann. Фирмата въведе първата в България инсталация тип „шредер” и първа разработи системата за заплащане на излезлите от употреба МПС и взимането им от място. До момента компанията е преработила над 50 000 стари автомобила.

Фирмата разполага с единствената в България инсталация за преработка на маслени филтри и с инсталация за преработка на всякакъв вид излезли от употреба автомобилни гуми. Сред рециклиращите съоръжения на компанията е и първата внесена в България инсталация за преработка на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Разработва се уникален за България проект за плазмена инсталация за безотпадно третиране на отпадъци, генерирани при основната дейност на фирмата, което ще доведе до 100% затваряне на екологичния цикъл чрез пълното обезвреждане на вредните остатъци (фреони, преработени масла и др.).

„Екометал Инженеринг” ЕООД притежава модерен завод за обезжелезяване и сепариране на шлака от доменно и стоманодобивно производство до получаването на метален възврат и инертни материали.

В допълнение към екологичните дейности на фирмата са и проектите за ветроенергиен и соларен парк с обща мощност над 350 MW и проектът за рециклиращи центрове за приемане и обработка на пластмасови, метални, стъклени и хартиени опаковки.

От 2007 г. „Екометал Инженеринг” ЕООД развива нов сектор в дейността си – изграждането на интермодален терминал Яна-София.

Базата на „Екометал Инженеринг” ЕООД в София е разположена върху 90 декара площ в подножието на Кремиковския Балкан. При проектирането на производствените и административните сгради дизайнерите поставиха акцент върху хармоничното съчетаване на металопреработвателния процес и грижата за опазване на околната среда.

„Eкометал Инженеринг” ЕООД притежава всички необходими разрешителни и лицензии. Дейността на фирмата е сертифицирана по стандарите за качество ISO 9001:2008 и за екология ISO 14001:2004.

За пълното техническо изпълнение и обслужване на проектите ни са закупени необходимите тежък автопарк и специализирани машини. Автомобилният парк на „Екометал Инженеринг” ЕООД включва над 80 товарни камиона, над 15 лекотоварни и леки автомобила и 6 автомобила тип „Пътна помощ”, над 50 специализирани машини, челни товарачи, индустриални багери и фадроми. В производствения процес са внедрени редица машини, някои от които единствени по рода си в България.

Голямата цел на фирмата е цялостно затваряне на технологичния цикъл за преработка на отпадъците (посредством най-напредналите в световен мащаб методи и технологии ) и постигане на пълното им повторно оползотворяване.

„Екометал Инженеринг” ЕООД бързо се превърна в една от водещите компании в България в областта на рециклирането, а през 2009 г. бе обявена за „Екологична фирма на годината”. Интензивната и висококачествена дейност на дружеството позволи компанията да заеме твърди позиции на Балканския полуостров и в Европа.